Stakeholderoverleg circulaire economie in Vlaanderen - 24 juni 2016

Inleiding Frans Dieryck
De Vlaamse Regering keurde op 25 maart  de Vlaamse langetermijnvisie 2050 definitief goed. Daarmee is ook het ‘voortzetten van de circulaire economie’ als één van de zeven transitieprioriteiten bevestigd.
 
Op 24 juni 2016 informeerden we bij stakeholders uit de bedrijfswereld, de financiële wereld, onderzoeksinstellingen, maatschappelijk middenveld en overheden hoe we deze Vlaamse transitie naar een circulaire economie de komende jaren concreet invulling kunnen geven. We bouwen hierbij verder op de successen van het Vlaams Materialenprogramma, en spelen in op het Europese actieplan circulaire economie.
 
De gegeven presentaties, alsook het definitieve verslag van die dag kunt u hiernaast downloaden.